Reklama

Duże zmiany w funkcjonowaniu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Wiele świadczeń zostało wstrzymanych

Redakcja
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach wprowadza zmiany w funkcjonowaniu szpitala. Część poradni wstrzymało przyjmowanie pacjentów. Inne udzielają porad wyłącznie przez telefon. Odwoływane są umówione wcześniej badania.

Poniżej pełna treść komunikatu GCZD.

Od 18 marca do 27 marca 2020 r. następujące poradnie WSTRZYMUJĄ PRZYJMOWANIE PACJENTÓW:
– Poradnia Leczenia Bólu,
– Poradnia Okulistyczna,
– Poradnia Logopedyczna,
– Poradnia Genetyczna,
– Poradnia Audiologiczna,
– Pracownia Fizjoterapii, Kinezyterapii i Masażu.

Następujące poradnie udzielają konsultacji WYŁĄCZNIE POPRZEZ TELEPORADY:
– Poradnia Chorób Metabolicznych,
– Poradnia Endokrynologiczna,
– Poradnia Neurologiczna,
– Poradnia Onkologii i Hematologii,
– Poradnia Leczenia Żywieniowego,
– Poradnia Neonatologiczna i Patologii Noworodka,
– Dziecięca Opieka Koordynowana (DOK).

Następujące poradnie PRZYJMUJĄ WIZYTY pacjentów ze wskazaniami: PILNE (CITO) oraz PO ZABIEGACH i PO HOSPITALIZACJI; pozostałych pacjentów tych poradni prosimy o skorzystanie z teleporady:
– Poradnia Chirurgiczna,
– Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
– Poradnia Diabetologiczna,
– Poradnia Gastroenterologiczna,
– Poradnia Diabetologiczna,
– Poradnia Kardiologiczna,
– Poradnia Kardiochirurgiczna,
– Poradnia Leczenia Mukowiscydozy,
– Poradnia Nefrologiczna,
– Poradnia Neurochirurgiczna,
– Poradnia Ortopedyczna,
– Poradnia Otolaryngologiczna,
– Poradnia Urologiczna.

Ważna informacja na temat teleporad:

Pacjenci umówieni na wizyty w poradni na dany dzień w godz. 8.00-14.30 będą mogli skorzystać z teleporady TYLKO W DNIU WIZYTY pod numerem telefonu 32 207 17 77.
Pacjenci umówieni na wizyty w poradni w danym dniu po godz. 14.30 powinni kontaktować się bezpośrednio z poradnią TYLKO W DNIU WIZYTY pod numerami:
– Poradnia Diabetologiczna – środa – tel. 32 207 17 10, 32 207 16 84, 32 207 16 62, 32 207 16 73,
– Poradnia Leczenia Mukowiscydozy – poniedziałek, wtorek – tel. 32 207 17 03,
– Poradnia Neurologiczna – poniedziałek, czwartek – tel. 32 207 17 20, 32 207 16 08,
– Poradnia Onkologii i Hematologii – wtorek, środa – tel. 32 207 18 46,
– Poradnia Neonatologiczna i Patologii Noworodka – środa – tel. 32 207 16 72.

Szpital przyjmuje do porodów
Oddział Położnictwa i Perinatologii GCZD przyjmuje pacjentki wyłącznie z trwającą akcją porodową lub te, z którymi ustalono wcześniej termin cięcia cesarskiego.
Nie jest możliwe, by rodzącej towarzyszył partner lub inna osoba. Nie ma możliwości wykonania u pacjentek w trybie ambulatoryjnym badań typu USG, KTG, konsultacji lekarskich itp. W dalszym ciągu całkowicie wstrzymane są przyjęcia pacjentek na planowe zabiegi ginekologiczne.

Zasady przekazywania mleka matki dla noworodków
Zmienione zostały zasady przekazywania mleka matki dla noworodków hospitalizowanych w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka GCZD. Od 18 marca NIE JEST MOŻLIWE WNOSZENIE MLEKA NA ODDZIAŁ przez osoby spoza szpitala. Mleko będzie transportowane na oddział przez pracowników szpitala w specjalnej lodówce.

W związku z tym prosimy o dostarczenie mleka w OPAKOWANIACH JEDNORAZOWYCH (np. woreczkach do przechowywania pokarmu lub butelkach), które później NIE BĘDĄ PAŃSTWU ZWRACANE.

Prosimy o CZYTELNE OPISANIE OPAKOWANIA z mlekiem następującymi informacjami:
– imię i nazwisko dziecka,
– data i godzina odciągnięcia pokarmu.

Prosimy o dostarczenie mleka w godz. 13.00-14.00 oraz 20.00-21.00. W tych godzinach mleko będzie od Państwa odbierane przy wejściu do szpitala oraz przechowywane i transportowane na oddział w specjalnej lodówce.

Zmiany w funkcjonowaniu Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej GCZD
Zawieszone zostaje wykonywanie PLANOWYCH badań typu RTG, USG czy tomografia komputerowa. Prosimy o kontakt z nr 32 207 15 78 w celu ustalenia nowego terminu badania.
Zmiany te dotyczą jedynie zaplanowanych wcześniej badań obrazowych. Badania obrazowe pacjentów hospitalizowanych na poszczególnych oddziałach GCZD przeprowadzane są na bieżąco.

Zakaz odwiedzin w GCZD
W dalszym ciągu obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w GCZD. Zakaz nie dotyczy opiekunów, którzy przebywają z pacjentami stale w szpitalu (JEDNA OSOBA do JEDNEGO PACJENTA). Nie dotyczy też matki lub ojca dziecka leczonego w szpitalu na czas jego karmienia lub kangurowania. Osoby te muszą być bezwzględnie zdrowe oraz wypełnić ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem. Obowiązuje też zakaz opuszczania oddziałów szpitalnych przez pacjentów lub ich opiekunów bez uzgodnienia z personelem medycznym.

Pozostałe istotne zmiany w funkcjonowaniu GCZD
Obowiązuje zakaz wstępu do pomieszczeń administracji szpitala przez osoby nie będące pracownikami GCZD. Bardzo prosimy o załatwianie spraw mailowo lub telefonicznie.

Nabożeństwa w naszej szpitalnej Kaplicy Aniołów Stróżów nie będą się na razie odbywały. Wstrzymane zostają też wizyty duszpasterskie w salach chorych.

Nasza szpitalna szkoła zawiesiła zajęcia.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*