Reklama

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego będzie ważna dłużej

Redakcja
Prezes NFZ zmienia zasady Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta będzie miała wydłużony okres obowiązywania. Dla dzieci i młodzieży nawet do 5 lat.

Z roku na rok coraz więcej osób korzysta z bezpłatnego ubezpieczenia za granicą, czyli EKUZ. W 2017 roku Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach wydał ponad pół miliona kart. Teraz osoby, które podróżują po Europie, będą mogły dłużej korzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Do tej pory EKUZ była ważna przez rok od momentu wydania. Teraz, od 20 października, okres ważności karty został wydłużony. Przez 18 miesięcy z takiej formy ubezpieczenia będą mogły korzystać osoby zatrudnione, prowadzące działalność gospodarczą, pobierające rentę lub zasiłek, członkowie rodziny powyżej 18. roku życia zgłoszone do ubezpieczenia, a także studenci zgłoszeni do ubezpieczenia przez uczelnię. Zmiany dotyczą również dzieci i młodzieży. W ich przypadku EKUZ będzie ważna nawet do 5 lat.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument potwierdzający prawo osób ubezpieczonych do korzystania, w sytuacjach nagłych, z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy danego kraju. EKUZ jest wydawana bezpłatnie w każdej placówce Narodowego Funduszu Zdrowia.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*