Reklama

Narodowcy kontra Marcin Krupa. Prezydent złożył zażalenie na wyrok

Ł. K.
Prezydent Katowic Marcin Krupa nie zgadza się z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Katowicach, który stwierdził, że rozwiązanie marszu Młodzieży Wszechpolskiej było nielegalne. Prezydent uważa, że miał prawo do podjęcia decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia i składa zażalenie na decyzję sądu.

Po ogłoszeniu wyroku ws. Marszu Powstańców Śląskich narodowcy nie kryli zadowolenia. Młodzież Wszechpolska wygrała z prezydentem Marcinem Krupą, ale na tym nie koniec. Narodowcy zarzucają mu składanie fałszywych zeznań i zapowiadają wystawienie swojego kandydata na fotel prezydenta Katowic w nadchodzących wyborach. Jednak Marcin Krupa również nie odpuszcza. Nie zgadza się z wyrokiem Sądu Okręgowego, który orzekł, że organ gminy nie miał podstaw do rozwiązania marszu. Zdaniem sądu, nie występowało zagrożenie zdrowia i życia uczestników. Z przedstawionych nagrań monitoringu nie wynikało, że dochodziło do eskalacji agresji z obu stron. Poza tym poglądy Marcina Krupy wyrażone na portalach społecznościowych i konferencji prasowej przed marszem mogły mieć wpływ na decyzję o jego rozwiązaniu.

PRZECZYTAJ TEŻ: Marcin Krupa przegrał w sądzie z narodowcami. Będzie kolejny pozew i nowy kandydat na prezydenta

Pełnomocnik prezydenta złożył zażalenie na wyrok. Pojawiają się w nim trzy argumenty. Prezydent powołuje się na zapisy prawa o zgromadzeniach. Jak mówi art. 20 ust. 1: “Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.” Kolejny przepis, jaki został przytoczony w zażaleniu, to art. 6 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, ciężar dowodowy powinien spoczywać na pozywającym. Poza tym prezydent uważa, że ustalenia sądu są sprzeczne z zebranym materiałem dowodowym. Młodzież Wszechpolska już skomentowała informacje o zażaleniu.

– Im dłużej prezydent Katowic będzie nagłaśniał tę sprawę, tym więcej mieszkańców miasta będzie miało okazję obserwować jego bezradność oraz brak instynktu samozachowawczego. Decyzja Sądu była sprawiedliwa. Dowody w formie filmów z policyjnych kamer, o których przypominają przy tej okazji urzędnicy Pana Prezydenta Marcina Krupy jednoznacznie potwierdziły, że w czasie zgromadzenia nie było zagrożenia zdrowia i życia uczestników. Cała sprawa ukazała także, że aparat urzędniczy Katowic, z prezydentem Krupą na czele, jest nieudolny – pisze Paweł Mazur, wiceprezes okręgu śląskiego Młodzieży Wszechpolskiej.

Zażalenie zostało złożone za pośrednictwem Sądu Okręgowego. Zostanie rozpatrzone po dostarczeniu do Sądu Apelacyjnego.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*