Reklama

Katowice chcą produkować więcej prądu ze słońca na własne potrzeby

Zdjęcie archiwalne.

Grzegorz Żądło
Katowickie Inwestycje ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji i oszacowanie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych na trzech miejskich budynkach. Chodzi o Pałac Młodzieży, Urząd Stanu Cywilnego i Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec. To część programu zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej należących do miasta.

Katowice planują montaż kolejnych instalacji fotowoltaicznych. Niedawno dużą farmę uruchomiło MPGK. Powstała na terenie zamkniętej i zrekultywowanej kwatery składowiska odpadów przy ul. Żwirowej. Łącznie zamontowanych zostało 2160 paneli o mocy 1 MW.

Planowane instalacje na budynkach Pałacu Młodzieży, USC i MDK Szopienice-Giszowiec przy ul. Hallera 28 takiej mocy mieć nie będą, ale akurat te obiekty zostały wybrane nieprzypadkowo. Wszystkie mają w większości płaskie dachy o dużej powierzchni. Nie mają też w najbliższym sąsiedztwie wysokich budynków, które mocno utrudniałyby dotarcie promieni słonecznych do paneli.

Katowickie Inwestycje poszukują firmy, która dla każdego z budynków wykona inwentaryzację konstrukcyjno-budowlaną i instalacyjną w zakresie niezbędnym do wykonania planowanych prac związanych z montażem paneli fotowoltaicznych, ekspertyzę stanu technicznego elementów konstrukcji obiektu, ocenę stanu technicznego wewnętrznej instalacji elektrycznej, przygotuje opracowanie koncepcyjne obejmujące dobór instalacji fotowoltaicznej wraz z rozmieszczeniem paneli i zlokalizowaniem magazynu energii, a także opracuje program funkcjonalno-użytkowy i oszacuje koszty całego zadania.

Montaż instalacji planowany jest w latach 2023-2024, ale wiele będzie zależało od kosztów i finansowania. Katowice planują aplikować o uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach konkursu do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Moc instalacji na każdym z budynków ma być tak dobrana, żeby produkowała prąd wyłącznie na potrzeby Pałacu Młodzieży, USC i MDK. Nie jest planowane oddawanie nadmiaru energii do sieci.

Potencjalni wykonawcy mają czas na składanie ofert do 8 stycznia.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*