Reklama

Katowice będą miały „zielony budżet”. Pieniądze na sadzenie drzew czy ogrody deszczowe zostaną wydzielone z budżetu obywatelskiego

Grzegorz Żądło
W Katowicach będzie „zielony budżet”. 5 mln zł zostanie przeznaczonych na zgłoszone przez mieszkańców projekty, jak nasadzenia drzew, tworzenie łąk kwietnych, rewitalizację skwerów i parków czy poidełka z wodą. Pieniądze na ten cele zostaną wydzielone z Budżetu Obywatelskiego.

„Zielony  budżet” będzie podobny do budżetu obywatelskiego, choć w najważniejszej kwestii będzie się od niego zasadniczo różnił. Chodzi o sposób wyboru projektów przeznaczonych do realizacji. Nie będzie powszechnego głosowania. Wyboru dokona komisja złożona z urzędników i specjalistów spoza urzędu. Wszystko dlatego, że nie można w BO wydzielić puli pieniędzy na konkretne projekty (np. zieleń, rowery czy place zabaw). Dlatego „zielony budżet” będzie miał formę konsultacji społecznych, a nie klasycznego BO.

Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły od 1 kwietnia do 14 maja. Następnie projekty będą przechodziły przez weryfikację formalną i merytoryczną. Potem komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybierze pomysły, które zostaną zrealizowane w 2021 roku. W zarządzeniu prezydenta zostały wymienione cele, na które w szczególności będą mogły być przeznaczone pieniądze z zielonego budżetu. To m.in. tworzenie łąk kwietnych, zazielenianie przestrzeni publicznej w sposób usystematyzowany, systemowa rewitalizacja skwerów i parków, tworzenie systemowej opieki dla starych drzew, systemowe prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów, powiększanie sieci publicznych poidełek z wodą pitną, systemowe programy dotyczące zwierząt obejmujące np. edukację o właściwej opiece czy odżywianiu, sterylizację, akcje informacyjne, warsztaty lub działania edukacyjne, w zakresie ochrony przyrody, ekologii, zakładanie ogrodów deszczowych, mała retencja na terenach skwerów i parków miejskich.

Pula 5 milionów złotych została rozdzielona na zadania ogólnomiejskie (1 mln zł) i dzielnicowe (4 mln zł). Każdej z 22 dzielnic przypadła kwota uzależniona od liczby mieszkańców, przy jednoczesnym dodatkowym premiowaniu mniejszych jednostek (podział pieniędzy poniżej).

Co ważne, zielone inicjatywy będą mogły być realizowane wyłącznie na terenach należących do miasta lub działkach Skarbu Państwa, które są w wieczystym użytkowaniu gminy.

Informacje o poszczególnych wynikach weryfikacji oraz dane dotyczące procesu „zielonego budżetu” dostępne będą na stronie bo.katowice.eu.

Harmonogram zielonego budżetu:

· zgłaszanie projektów zadań – od 1 kwietnia do 14 maja 2020 r.

· I etap weryfikacji – do 1 czerwca 2020 r.

· ogłoszenie wyników I etapu weryfikacji – do 15 czerwca 2020 r.

· II etap weryfikacji – do 14 sierpnia 2020 r.

· ogłoszenie wyników II etapu weryfikacji – do 24 sierpnia 2020 r.

· etap pracy zespołu oceniającego – do 18 września 2020 r.

· ogłoszenie wyników pracy zespołu oceniającego oraz informacji o wyborze zadań do realizacji – do 29 września 2020 r.

Podział pieniędzy dla jednostek pomocniczych:

1. Śródmieście 299 535 zł
2. Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia 193 761 zł
3. Zawodzie 168 091 zł
4. Osiedle Paderewskiego – Muchowiec 171 403 zł
5. Brynów Część Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka 129 064 zł
6. Ligota-Panewniki 321 997 zł
7. Załęże 149 503 zł
8. Osiedle Witosa 178 553 zł
9. Osiedle Tysiąclecia 256 789 zł
10. Dąb 134 390 zł
11. Wełnowiec – Józefowiec 192 490 zł
12. Koszutka 162 238 zł
13. Bogucice 190 847 zł
14. Dąbrówka Mała 113 873 zł
15. Szopienice – Burowiec 193 311 zł
16. Janów – Nikiszowiec 153 454 zł
17. Giszowiec 208 632 zł
18. Murcki 115 265 zł
19. Piotrowice – Ochojec 268 989 zł
20. Zarzecze 96 988 zł
21. Kostuchna 171 178 zł
22. Podlesie 129 652 zł

Zadania ogólnomiejskie
999 997 zł.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*