Reklama

Będzie duża i kosztowna rewitalizacja Parku Śląskiego

Redakcja
W ciągu 7 lat na rewitalizację Parku Śląskiego zostanie wydanych 226 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisali w środę przedstawiciele zarządów województwa śląskiego i parku. Najważniejsze zmiany jakie zajdą w parku to budowa nowego kąpieliska, ogrodu japońskiego, remont hali Kapelusz, Rosarium czy Kanału Regatowego. Prace mają potrwać 7 lat. Pieniądze na nie będą pochodzić z unijnego instrumentu finansowego Jessica. Trzeba je będzie później oddać, bo to pożyczka, a nie dotacja.

Jednym z najważniejszych zadań będzie budowa kompleksu wodnego, “Nowej Fali”, który powstanie przy ul. Siemianowickiej, w północnej części parku. W tej samej okolicy planowane jest utworzenie Parku Wielu Pokoleń – otwartego i bezpłatnego miejsca rodzinnych spotkań. Z atrakcjami dla seniorów oraz rodziców z dziećmi – w tym z atrakcjami wodnymi, placami zabaw czy miejscami sportowej aktywności. Szczegóły tego projektu będą uzgadniane w najbliższych miesiącach z mieszkańcami regionu podczas konsultacji.

Pełna lista zadań do realizacji w ramach projektu rewitalizacji Parku Śląskiego

1. Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych – rewitalizacja prawie 40 kilometrów alejek Parku Śląskiego.

2. Uregulowanie gospodarki wodnej – wymiana zużytych sieci wodno-kanalizacyjnych, które nie były remontowane od momentu powstania parku oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

3. Odbudowa Parkowej Kolei Szynowej oraz zakup elektrycznego taboru kolejowego – odtworzenie pełnej, 4-kilometrowej linii kolejki wąskotorowej wraz z zakupem ekologicznego taboru.

4. Rewitalizacja otoczenia Hali Wystaw „Kapelusz” wraz z wyposażeniem hali – aranżacja przestrzeni wokół hali (na jej podstawowy remont Park Śląski otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego). Wykonanie nowych kompozycji zieleni oraz wprowadzenie małej architektury.

5. Inwentaryzacja, rewitalizacja i pielęgnacja terenów zieleni parku – wymiana roślin oraz traw, nasadzenia nad istniejącymi stawami, wprowadzenie szlachetnych gatunków wysokiej i niskiej roślinności oraz bylin.

6. Modernizacja Kanału Regatowego – rewitalizacja reprezentacyjnej, centralnej przestrzeni parku, modernizacja nadbrzeży, mostków nad kanałem, zejść, schodów oraz przystani kajakowej.

7. Rewitalizacja Rosarium wraz z budową placu zabaw – modernizacja nawierzchni ścieżek i alejek, remont oświetlenia alejek oraz doświetlenie przestrzeni, wykonanie monitoringu, budowa placu zabaw, kompleksowa modernizacja oczek wodnych, wymiana materiałów roślinnych.

8. Budowa ścieżek edukacyjnych – stworzenie nowych ścieżek edukacyjnych (m.in. dendrologicznych, ornitologicznych) dla dzieci oraz młodzieży szkolnej, odtworzenie w zbiornikach wodnych roślinności wodnej oraz bagiennej.

9. Remont rzeźb – remont i konserwacja rzeźb znajdujących się na terenie parku, w tym Galerii Rzeźby Śląskiej, jednej z malowniczych przestrzeni kompleksu.

10. Modernizacja Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – stworzenie budynku wielofunkcyjnego administracyjno-edukacyjnego oraz  wybranych pawilonów dla zwierząt, wykonanie nasadzeń zieleni, modernizacja oświetlenia wybranych ciągów pieszych oraz odwodnienia korony Skalnej Kotliny Dinozaurów.

11. Budowa Parku Wielu Pokoleń – utworzenie na pierwotnym terenie funkcjonowania kąpieliska, Miejsca Rodzinnych Spotkań, składającego się z kilku sąsiadujących ze sobą stref, harmonijnie i bezkolizyjnie wkomponowanych w dominującą, zieloną strukturę Parku Śląskiego.

12. Kompleksowy remont i modernizacja obiektów: Duży Krąg Taneczny, Małe Kręgi Taneczne, Świątynia Dumania – wykonanie prac konserwatorskich oraz przywrócenie obiektom dawnej świetności.

13. Budowa Ogrodu Japońskiego – wykonanie nowego ogrodu tematycznego nawiązującego do obiektu istniejącego niegdyś w parku.

14. Aranżacja przestrzeni publicznej (meble parkowe, elementy małej architektury, toalety) – wymiana wraz z posadowieniem podstawowej infrastruktury wypoczynkowej, budowa toalet dla użytkowników, remont fontann wraz z wymianą stosownego wyposażenia technicznego.

15. Remont Świątyni Petrycha – remont istniejącej pergoli powstałej w latach 60-tych ubiegłego wieku wraz z modernizacją najbliższego otoczenia celem przygotowania przestrzeni jako terenu do realizacji imprez plenerowych.

16. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej – dokończenie budowy kompleksowego systemu ułatwiającego komunikację, wykonanie m.in. podświetlanych pylonów.

17. Budowa Centrum Bioróżnorodności – wydzielenie obszaru dla funkcjonowania nowego obiektu w ramach działań edukacyjno-społecznych w celu edukacji dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób zagrożonych wykluczeniem w tym seniorów.

18. Kompleksowa modernizacja otoczenia Planetarium Śląskiego – w związku z trwającą inwestycją polegającą na przebudowie i modernizacji Planetarium Śląskiego istnieje konieczność przeprowadzenia kompleksowej modernizacji i aranżacji otoczenia obiektu wraz z wykonaniem nowych stref aktywności dla dzieci i dorosłych oraz rewitalizacją stawu.

19. Budowa kąpieliska przy ul. Siemianowickiej – budowa otwartego kąpieliska nawiązującego do kąpieliska „Fala”.

20. Rewitalizacja terenu Szybu Leśnego – kompleksowa rewitalizacja terenu poprzemysłowego w centrum Parku, pokopalnianych zabudowań szybu wentylacyjnego, przeznaczenie tego terenu na cele związane z podstawową działalnością parku – społeczną i edukacyjną.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*