Reklama

Zmowa przetargowa i straty na 43 mln zł w Kolejach Śląskich

Redakcja
Niegospodarność i zmowa przetargowa to zarzuty wobec byłego prezesa i wiceprezesa Kolei Śląskich. Straty w dwóch spółkach oszacowano na blisko 95 mln zł. W sprawę są zamieszani również prezesi prywatnych spółek.

Prokuratura oskarżyła pięć osób o udział w zmowie przetargowej przy dosawie taboru kolejowego. W sprawę zamieszany jest poprzedni zarząd Kolei Śląskich. Prezes i wiceprezes spółki, której właścicielem jest województwo, mieli ustalać z prezesami prywatnych spółek warunki przetargu jeszcze przed jego ogłoszeniem. Chodziło o wymogi dotyczące parametrów pojazdów. Wymagania w zamówieniu Kolei Śląskich były tak sformułowane, żeby jedna z firm mogła zostać wyłoniona w przetargu. Poza tym oskarżeni zawarli umowy, które pozwoliły firmie zewnętrznej na zdobycie pieniędzy. Te były potrzebne m.in. do złożenia oferty w przetargu przez późniejszego dostawcę taboru i uregulowania jego zaległości wobec ZUS i US. W zmowie, poza członkami zarządu KŚ, mieli brać udział były prezes Inteko sp. z o.o. oraz prezes firmy, która była kontrahentem regionalnego przewoźnika. Do złamania prawa doszło przy przetargach w 2012 roku.

Kolejne zarzuty dla poprzednich władz Kolei Śląskich dotyczą niegospodarności. Podejmowane decyzje były nieekonomiczne. Spółka kupiła wagony, które nie posiadały atestów i dlatego nie można było ich użytkować. Mimo to Koleje Śląskie płaciły za nie czynsz. Zdaniem prokuratury, te działania były świadome i celowe. Łącznie doprowadziły do strat na kwotę 43 mln zł nie tylko w Kolejach Śląskich, ale również wInteko sp. z o.o., GPW S.A. oraz GPW Dystrybucja sp. z o.o. Prezes pierwszej z wymienionych spółek ma ponadto odpowiedzieć za wyrządzenie szkód finansowych dla firmy w wysokości 51 mln złotych oraz przywłaszczenie czterech spalinowych zespołów trakcyjnych o wartości 7 mln złotych.

Do zarzutów przyznała się tylko jedna z pięciu oskarżonych osób. To były pracownik Kolei Śląskich. Wobec części oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 20 tys. złotych do 200 tys. złotych oraz dozór policji.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*