Reklama

Za kilka miesięcy w woj. śląskim będzie o jedno miasto więcej

G. Ż.
Gotowy jest już projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Wynika z niego, że z dniem 1 stycznia 2022 roku prawa miejskie uzyska podczęstochowski Olsztyn. Projekt rozporządzenia trafił właśnie do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Jak wynika z projektu rozporządzenia, Olsztyn ma zostać miastem, bo:

– cechy funkcjonalno-przestrzenne projektowanego miasta wykazują jego miejski charakter,

– rynek wraz z odchodzącymi od niego uliczkami, stanowiący historyczny układ urbanistyczny, został wpisany do rejestru zabytków,

– jest w blisko 100 % zwodociągowany, skanalizowany i zgazyfikowany,

– liczy 2498 mieszkańców,

– rozwinięta turystycznie gmina Olsztyn, w tym zwłaszcza miejscowość Olsztyn, sprzyja rozwojowi działalności gospodarczej, w szczególności związanej z usługami handlem i transportem,

– w bezpośrednim sąsiedztwie z rynkiem usytuowana jest niewątpliwie największa atrakcja turystyczna regionu – rozległe ruiny średniowiecznego zamku (obiekt wpisany do rejestru zabytków).

Z wnioskiem o nadanie praw miejskich już w 2020 roku wystąpiła rada gminy, która przyjęła stosowną uchwałę w tej sprawie. W uzasadnieniu można przeczytać, że Olsztyn otrzymał prawa miejskie w roku 1488 z rąk Kazimierza Jagiellończyka. Miejscowość rozwinęła się jako ośrodek drobnego handlu i rzemiosła. W 1502 roku miasto stało się własnością Zygmunt I Starego, przyszłego króla Polski. Z tego okresu pochodzi herb Olsztyna.
W 1655 roku Olsztyn został zniszczony przez Szwedów. Od 1793 roku miasto znajdowało się w zaborze pruskim, od 1807 roku – w Księstwie Warszawskim, a od 1815 roku – w Królestwie Polskim. Olsztyn utracił status miasta decyzją cara w 1870 roku.

Jako miasto i gmina będziemy lepiej postrzegani przez inwestorów i różnego rodzaju partnerów, kontrahentów oraz instytucje pośredniczące w pozyskiwaniu środków unijnych. Dla Olsztyna jest to szansa na dostęp do funduszy przewidzianych na rozwój małych miast i miasteczek. Do tej pory jako wieś, nie mógł korzystać ze wszystkich źródeł dofinansowania. Przy tym pozostałe miejscowości gminy zachowują dostęp do dotychczasowych form wsparcia rządowego i unijnego. Z pewnością wzrośnie także nasza ranga społeczno-polityczna w skali powiatu częstochowskiego oraz całego regionu: w liczącym 16 gmin powiecie częstochowskim są tylko dwa miasta – Blachownia i Koniecpol. Jako trzecie miasto zyskamy na atrakcyjności.” – to cytat z uzasadnienia uchwały.

W całej gminie zostały przeprowadzone konsultacje wśród mieszkańców czy są “za”, czy “przeciw” nadaniu praw miejskich.

W samym Olsztynie głosy były mocno podzielone. Przy frekwencji 31,48%, za było 51,56%, przeciw 47,66%, a 0,47% mieszkańców wstrzymało się od głosu.

Zdecydowanie bardziej pozytywnie na sprawę spojrzeli mieszkańcy całej gminy (bez Olsztyna). Przy frekwencji 11,56% głosów za było 65,86%, przeciw 32,93%, a wstrzymało się 1,21%.

1 stycznia 2022 roku miastami ma zostać jeszcze 9 innych miejscowości. Liczba miast w Polsce wzrośnie do 964.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*