Reklama

W marcu waloryzacja emerytur. Będzie niższa niż inflacja

Redakcja
Od 1 marca 2022 r. emerytury i renty wzrosną o 7 procent. Tyle wyniesie tegoroczna waloryzacja. Z kolei w kwietniu emeryci dostaną tzw. trzynastki.

Waloryzacja rent i emerytur dokonywana jest zawsze 1 marca danego roku, a jej wysokość zależy od inflacji i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W tym roku będzie to równo 7%. Dla porównania, inflacja w styczniu 2022, liczona rok do roku, wyniosła 9,2%.

Dla przykładu, jeśli w lutym 2022 roku świadczeniobiorca pobierał emeryturę w wysokości 2000 zł brutto, to w marcu, kwota ta pomnożona o wskaźnik waloryzacji, wzrośnie o 140 zł brutto (2000 zł x 107% = 2140 zł brutto).

W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe, m.in.: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2022 roku.

Waloryzacja odbywa się ona automatycznie. Nie trzeba składać żadnych wniosków.

W związku z waloryzacją wzrośnie między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Od 1 marca minimalna emerytura będzie wynosiła 1338,44 zł brutto, czyli o prawie 88 zł więcej niż dotychczas. Tyle samo będzie wynosiła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna.

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wyniesie 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wyniesie 256,44 zł.

W kwietniu do emerytów trafią tzw. trzynastki. W tym roku wyniosą one 1338,44 zł brutto. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby pobierające m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, a także świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Tzw. trzynastkę dostaną pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego z tych długoterminowych świadczeń na 31 marca bieżącego roku. ZUS wypłaci trzynastki razem ze świadczeniami przysługującymi za kwiecień.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*