MZUiM stworzył tymczasowy parking przy szpitalu. Będzie funkcjonował do czasu budowy nowej linii tramwajowej

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach stworzył tymczasowy parking przy Górnośląskim Centrum Medycznym. Dlaczego tymczasowy? Bo kiedyś prawdopodobnie w …