Katowicom znów ubyło mieszkańców. Przynajmniej tych zameldowanych

Na koniec 2019 roku w Katowicach zameldowanych było na pobyt stały i czasowy 276 499 osób. To mniej o 2127 …