Człowiek leży na ulicy, straż nie reaguje, a ludzie robią zdjęcia

Róg Stawowej i 3 Maja. Młody człowiek leży na lewym boku na chodniku. Nogi ma podciągnięte w kierunku głowy. Wygląda …