Miasto przejmie budynki cmentarza żydowskiego

Katowice doszły do porozumienia z Gminą Żydowską w sprawie przejęcia zabudowań cmentarza żydowskiego przy ul. Kozielskiej. Trwają już podziały geodezyjne. …