Reklama

Katowice rozpoczynają sprzedaż węgla. Zajmą się tym MOPS i MPGK

Redakcja
Miasto rozpoczyna sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach. Wnioski w tej sprawie będzie przyjmował MOPS, a koordynacją całości zajmie się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Dystrybucja węgla nie jest zadaniem samorządu. Jednak działając w stanie wyższej konieczności i kierując się interesem mieszkańców Katowic, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, podjęliśmy decyzję, że włączymy się w działania rządowe i pomożemy w dystrybucji węgla na naszym terenie. Ważną kwestią jest fakt, że katowiczanie będą mieli do dyspozycji węgiel wydobywany przez PGG, która odpowiada za jego jakość. Wnioski będzie można składać w 10 punktach w różnych częściach miasta oraz drogą elektroniczną poprzez ePUAP – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Z zakupu węgla na preferencyjnych warunkach może skorzystać osoba, której przyznano dodatek węglowy oraz wszyscy, którzy nie składali wniosku o dodatek węglowy, ale spełniają warunki do jego otrzymania (w takich przypadkach sprawa jest weryfikowana indywidualnie przez pracowników MOPS). Warunkiem jest oświadczenie, że mieszkaniec oraz inne osoby z jego gospodarstwa domowego nie kupiły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony – w przypadku,  gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r. lub 3 tony – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu również od dnia 1 stycznia 2023 r. Węgiel kamienny można będzie kupić w partiach, przy czym maksymalnie do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Mieszkańcy będą mogli składać wnioski od poniedziałku 14 listopada. Formularze dostępne są do wydruku na stronie www.katowice.eu/wegiel, a także w wersji papierowej w terenowych oddziałach MOPS. Uzupełniony wniosek należy wsunąć do wrzutni dostępnych w oddziałach terenowych MOPS (lista poniżej). Dostępna jest również możliwość złożenia wniosku elektronicznie jako pismo ogólne za pośrednictwem ePUAP.

We wniosku należy podać podstawowe dane osobowe, a także określić zapotrzebowanie na węgiel. Z mieszkańcami będzie odbywał się kontakt telefoniczny lub mailowy – pierwszy w zakresie decyzji o weryfikacji wniosku, a następnie w zakresie transportu. Do dyspozycji mieszkańców są trzy rodzaje węgla: frakcja orzech, ekogroszek i groszek. Sama realizacja wniosków będzie uzależniona od dostaw z kopalń PGG.

Lista punktów przyjmujących wnioski:

1. TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10,

2. TPPS nr 2 ul. Warszawska 42,

3. TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 ,

4. TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96,

5. TPPS nr 5 ul. Dębowa 16 c,

6. TPPS nr 6 ul. Czecha 2,

7. TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a,

8. TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a,

9. TPPS nr 9/10 ul. Krakowska 138

10. w centrali Ośrodka – przy ul. Jagiellońskiej 17

Po złożeniu i rozpatrzeniu wniosku, zamówienie zostanie przekazane do Urzędu Miasta Katowice. Na tym etapie mieszkaniec również otrzyma informację w formie e-mail, telefonicznie lub SMS od pracowników MOPS o wyniku weryfikacji wniosku. W przypadku decyzji pozytywnej o konieczności uiszczenia opłaty. Jej wysokość uzależniona jest od ilości węgla, które wnioskodawca zamierza kupić. Przykładowo, gdy jest to 1 tona, to należy wpłacić 2 tys. zł. Natomiast w przypadku chęci zakupu 1,5 tony, należy wpłacić 3 tys. zł.

Opłaty za węgel od miasta Katowice na podstawie złożonych wniosków można uregulować bez prowizji na konto Urzędu Miasta Katowice:

PKO BP S.A. 83 1020 2313 0000 3102 0514 9242

Tytuł przelewu: wniosek o zakup węgla, imię i nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy np. „Wniosek o zakup węgla JAN KOWALSKI, UL. MŁYŃSKA 4 KATOWICE”

W przypadku braku możliwości wykonania przelewu, można zapłacić za węgiel w oddziałach banku PKO BP S.A. na terenie Katowic na w/w rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice.

Oddziały mieszczące się w Katowicach: ul. Damrota 23, ul. Dworcowa 6, ul. Chorzowska 6, ul. Zielonogórska 1, ul. Zawiszy Czarnego 16, ul. Uniwersytecka 13, ul. Przedwiośnia 8A, ul. Hierowskiego 70, ul. Ligocka 103, ul. Górniczego Stanu 60, Pl. Plac Szewczyka 3.

Po dokonaniu opłaty i jej zaksięgowaniu, przedstawiciele MPGK Katowice skontaktują się bezpośrednio z mieszkańcami, aby ustalić dogodny termin odbioru węgla lub ewentualne zasady skorzystania z odpłatnej oferty dostawy.

W przypadku transportu własnego mieszkaniec otrzyma informację w zakresie punktu i terminu odbioru węgla, natomiast w przypadku skorzystania z odpłatnej oferty dostawy – zostaną uzgodnione jej szczegóły. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do soboty. Jeśli mieszkaniec wybierze dostawę, a nie odbiór osobisty, opłata za tę usługę będzie przelewana na konto MPGK Katowice.

Wszystkie informacje dotyczące dystrybucji węgla w Katowicach dostępne są na specjalnej podstronie www.katowice.eu/wegiel.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*