Reklama

Jak zostać psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym?

Studenci psychologii i kierunków pokrewnych często marzą o otworzeniu własnego gabinetu, gdzie będą mogli pomagać pacjentom z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Jest to bardzo ciekawe i odpowiedzialne zajęcie. Jednak, aby zostać psychoterapeutą, trzeba spełnić określone warunki. Jaką szkołę psychoterapii warto wybrać?

Psychoterapeuci mogą kształcić się w różnych nurtach. Obecnie największą popularnością cieszy się psychoterapia poznawczo-behawioralna. Studia podyplomowe z tego zakresu oferuje Szkoła Psychoterapii WSB-NLU. Jakie wymagania są stawiane osobom, które chcą wykonywać zawód psychoterapeuty?

Kto może zostać psychoterapeutą?

Jeśli chcesz rozpocząć karierę psychoterapeuty, musisz mieć wykształcenie wyższe oraz ukończyć podyplomowe szkolenie z wybranej przez Ciebie szkoły psychoterapii. Zmiany dotyczące zawodu psychoterapeuty zaczęły obowiązywać po 1 stycznia 2024 roku wraz z wejściem życie nowelizacji art. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Tym samym po raz pierwszy do polskiego prawa została wprowadzona definicja psychoterapii oraz przepisy regulujące kwestię wykonywania tego zawodu. W myśl nowych przepisów psychoterapeutą może zostać każda osoba, która:

· posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 46 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),

· udokumentuje ukończenie podyplomowego szkolenia w wymiarze co najmniej 1 200 godzin w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych.

Oznacza to, że nie musisz skończyć psychologii, aby zostać psychoterapeutą. Wystarczy, że ukończysz dowolny kierunek, dzięki któremu uzyskasz tytuł zawodowy magistra i zapiszesz się na dedykowane szkolenie.

Gdzie warto zapisać się na studia podyplomowe w zakresie psychoterapii?

Obecnie istnieje co najmniej kilka nurtów psychoterapii, które bazują na odmiennych założeniach. Podejście poznawczo-behawioralne cieszy się dużą popularnością, ponieważ metody stosowane w tym nurcie mają potwierdzoną skuteczność i nie są trudne do wdrożenia. W tym podejściu zakłada się, że myśli i oceny wpływają na działania. Celem terapii jest zmiana szkodliwych przekonań na takie, które będą korzystnie oddziaływały na samopoczucie pacjenta i jego funkcjonowanie w społeczeństwie.

Jeśli chcesz zostać certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, sprawdź ofertę dydaktyczną na WSB-NLU. Uczelnia WSB-NLU posiada innowacyjny program studiów podyplomowych w dziedzinie psychoterapii. Jest on oparty na nurcie poznawczo-behawioralnym i realizowany w modelu RealTime Online.

Jednak pamiętaj, że samo uzyskanie tytułu certyfikowanego psychoterapeuty to nie wszystko. Jeśli chcesz być dobrym specjalistą, musisz nieustannie pracować nad swoim warsztatem. Jest to zawód, który wymaga ciągłego dokształcania się i pogłębiania doświadczenia. W ten sposób zwiększysz swoją skuteczność i będziesz mógł stopniowo poszerzać zakres oferowanych usług.

Artykuł sponsorowany


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*