Reklama

Dziś wieczorem na Rynku manifestacja w sprawie “lex TVN”

G. Ż.
Śląski oddział Komitetu Obrony Demokracji organizuje dziś na Rynku w Katowicach manifestację “Veto! Wolne Media, Wolni Ludzie, Wolna Polska! To forma sprzeciwu wobec przyjętej przez Sejm ustawy, która w praktyce oznacza konieczność pozbycia się większościowego udziału w TVN przez dotychczasowego właściciela, amerykańską firmę Discovery.

My, obywatelki i obywatele Polski apelujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy zwanej lex TVN, z dnia 11 sierpnia 2021 roku, a przyjętej w głosowaniu Sejmu w dniu 17 grudnia 2021 roku. Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk sejmowy nr 1389) narusza nie tylko art. 54 Konstytucji RP, ale również traktaty międzynarodowe. (…) Mówiąc wprost: to najpoważniejszy przypadek uderzenia w wolność słowa w Polsce po 1989 r. Partia rządząca i jej akolici chcą zamknąć niezależne media, bo zdają sobie sprawę, że ich najgroźniejszym przeciwnikiem jest prawda.” – piszą organizatorzy manifestacji.

Manifestacja w Katowicach ma się rozpocząć o godz. 19 na pl. Kwiatowym.

Przypomnijmy, w piątek 27 grudnia nieoczekiwanie PiS wprowadził do porządku obrad sejmowej komisji kultury i środków przekazu nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Sejm przyjął ją 11 sierpnia, ale 9 września Senat odrzucił ją w całości. Wydawało się, że sprawa została zakończona. Jednak temat wrócił. Sejmowa komisja, bez dyskusji, zarekomendowała odrzucenie uchwały Senatu. Tak się też stało. To oznacza, że Sejm uchwalił nowelizację. Zakłada ona m.in., że koncesja dla spółki z bezpośrednim lub pośrednim udziałem kapitałowym osób zagranicznych może być udzielona, jeżeli: bezpośredni lub pośredni udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub bezpośredni lub pośredni udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – w ogólnej liczbie akcji tej spółki, nie przekracza 49%. Ponadto koncesja może być również udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Tak jest w przypadku telewizji TVN, której koncesja na nadawanie została wydana holenderskiej spółce (czyli z Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jest ona jednak zależna od amerykańskiej spółki Discovery. W praktyce oznacza to, że jeśli prezydent Andrzej Duda podpisze nowelizację ustawy, Amerykanie będą musieli pozbyć się swoich udziałów w grupie TVN i będą na to mieli 6 miesięcy.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*