Reklama

Czy Katowice są gotowe na zmiany w oświacie? Zdania są podzielone

Szymon Kosek
Na tak postawione pytanie próbowali dzisiaj odpowiedzieć urzędnicy i radni z komisji edukacji. Wiceprezydent Waldemar Bojarun zapewniał, że prace są daleko posunięte. – W miastach sąsiednich wszystko jest już zaplanowane – odpowiadali nauczyciele i związkowcy.

Urząd miasta zebrał dane dotyczące demografii, jego przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniach ze Śląskim Kuratorem Oświaty, wstępnie jest już też opracowany harmonogram działań po ewentualnym przyjęciu ustawy likwidującej gimnazja. Zdaniem radnych Ruchu Autonomii Śląska, harmonogram powinien być już gotowy. – W miastach ościennych te prace są o wiele bardziej posunięte naprzód – mówił Marek Nowara. Udało się to m.in. w Gliwicach i Sosnowcu, o czym mówiła Bożena Sokołowska ze Związku Zawodowego Oświata. Zarzuciła też urzędowi miasta brak rozmów ze środowiskiem nauczycielskim. – W Sosnowcu prace nad przygotowaniami przebiegały z aktywnym udziałem nauczycieli i dyrektorów szkół. W końcu to oni najlepiej znają swoją sytuację, także kadrową. Dlatego Sosnowiec nową siatkę szkół miał gotową już przed świętami. Tymczasem w Katowicach bardzo istotna zmiana w szkolnictwie dzieje się poza środowiskiem, którego ona dotyczy – mówiła Sokołowska. Radny Tomasz Maśnica z Platformy Obywatelskiej zwrócił uwagę, że ciągły brak przygotowanego planu działania i dokładnych informacji na jego temat rodzi niepotrzebne napięcia. – Nauczyciele są już i tak mocno zaniepokojeni, niektórzy szukają już pracy w innych szkołach. Do tego jeszcze dochodzą informacje, że w innych miastach wszystko już jest gotowe. To powoduje popłoch i spekulacje.

Radnym i nauczycielom odpowiadał wiceprezydent Waldemar Bojarun. – Prace są na zaawansowanym etapie, ale nie mogę jeszcze przedstawić konkretów, bo ich nie ma. Poza tym ustawa wskazuje, że projekt reorganizacji musi trafić do Kuratorium Oświaty w Katowicach 17 lutego i na ten termin będziemy gotowi. Na pytanie o konsultacje społeczne wiceprezydent odpowiedział, że rozmowy z nauczycielami są cały czas prowadzone. Jednocześnie nie udzielił odpowiedzi na pytanie czy odbyły się jakieś konkretne spotkania w tej sprawie. Wspomniał jedynie o ściąganiu ze szkół informacji dotyczących sieci sprzed 1999 roku i statusu nauczyciela. Zapowiedział natomiast, że jeszcze przed feriami odbędzie spotkanie z dyrektorami katowickich szkół.

Ustawa prawo oświatowe oraz ustawa wprowadzająca prawo oświatowe zostały już przyjęte przez Sejm i Senat. By mogły wejść w życie, konieczny jest jeszcze podpis Prezydenta RP i ich publikacja w Dzienniku Ustaw.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*