Święcenie pokarmów nie zawsze wyglądało tak jak obecnie

To księża przychodzili święcić pokarmy do gospodarstw, skorupkami z poświęconych jajek zamykano kopce kretów, niektórzy święcili wino i ziemniaki. Co …