Reklama "Katowice oszczędzają koncertowo" to, zdaniem urzędników, przykład na zmianę wizerunku miasta

Katowice bardzo zmieniły wizerunek i już nie kojarzą się z przemysłem ciężkim. Przykładem ma być ogromna zewnętrzna reklama powieszona na …