Radny uważa, że parking Stadionu Śląskiego może być centrum przesiadkowym. Stadion się nie zgadza

Parking Stadionu Śląskiego jako centrum przesiadkowe. Jeden z radnych chciałby, żeby mieszkańcy ościennych miast dojeżdżający do Katowic zostawiali samochody na …