Reklama

W Katowicach rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

Redakcja
Za kilka dni rozpocznie się w Katowicach kwalifikacja wojskowa. Przed komisją lekarską muszą stanąć przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2004 r.

Kwalifikacja wojskowa odbywa się co roku. Jej głównym zadaniem jest określenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W tym roku muszą się do niej stawić:

–  mężczyźni urodzeni w 2004 r.

– mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

– osoby, które w latach 2021 i 2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

– kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

– osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla tych wszystkich osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad trzy miesiące na terenie Katowic przeprowadzana będzie w Szopienicach, w budynku przy ul. Krakowskiej 136 w godzinach od 7:00 do 13:00, od 17 kwietnia 2023 r. do 14 czerwca 2023 r. (od poniedziałku do piątku, oprócz dni: 2 maja 2023 r. i 9 czerwca 2023 r.) oraz w dniach 21, 22 i 23 czerwca 2023 r. W dniach od 17 kwietnia 2023 r. do 12 czerwca 2023 r. oraz 21 i 22 czerwca 2023 r. odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa mężczyzn, natomiast w dniach 13 i 14 czerwca 2023 r. oraz w dniu 23 czerwca 2023 r. kwalifikacja wojskowa wyłącznie kobiet.

Stawienie się na kwalifikację wojskową jest obowiązkowe. Jeśli ktoś ma stwierdzone jakąś chorobę, powinien wziąć ze sobą dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*