Reklama

Urząd miasta zlikwidował wydział inwestycji, ale tak nie do końca

Grzegorz Żądło
Z końcem ubiegłego roku w Urzędzie Miasta Katowice zlikwidowany został wydział inwestycji. Wszystkie duże inwestycje ma teraz prowadzić miejska spółka Katowickie Inwestycje, która jeszcze kilka tygodni temu nazywała się Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną i zajmowała się budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz zbiorników retencyjnych. Jak się jednak okazuje, w UM powstał nowy wydział z inwestycjami w nazwie, w którym pracuje część dotychczasowych pracowników zlikwidowanego wydziału.

O tym, że wydział inwestycji UM Katowice zostanie zlikwidowany informowaliśmy jako pierwsi 20 lipca 2021 roku. Jak przekonywali nasi informatorzy, powodów takiej decyzji władz Katowic było kilka.

Po pierwsze, wydział nie zawsze radził sobie z prowadzeniem poważnych inwestycji. Większość oddawana była z opóźnieniem, a poza tym prawie zawsze były znacznie droższe niż wynikało to z pierwotnej umowy. Dodatkowo, jakość wykonanych dla miasta prac często budziła zastrzeżenia mieszkańców, a mimo to roboty były odbierane. Po części, wiąże się z tym następny powód, czyli braki kadrowe w wydziale. Te z kolei wynikały z mało atrakcyjnych warunków zatrudnienia w urzędzie. Specjaliści, jak np. inspektorzy nadzoru, poza sferą samorządową, mogą zarobić zdecydowanie więcej. Spółka, choć w 100% miejska, nie ma takich ograniczeń jak urząd, więc może im zaproponować lepsze warunki zatrudnienia.  – Celem takiego działania jest szybsze, efektywniejsze, skuteczniejsze realizowanie tego dużego programu inwestycyjnego, który co roku charakteryzuje Katowice – mówił nam w lipcu Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.

Jeszcze jednym ważnym aspektem przekazania inwestycji do spółki jest to, że może ona odzyskiwać podatek VAT od wydatków poniesionych na budowę dróg, basenu czy stadionu.

Jak się jednak okazuje, wydział inwestycji całkiem z urzędu nie zniknął. W jego miejsce powstał wydział monitorowania inwestycji. Jego naczelnikiem został Adam Kochański, który do końca 2021 roku szefował wydziałowi inwestycji. W nowym wydziale pracuje 9 osób. Czym mają się zajmować?

Przede wszystkim, przekazywaniem wybranemu podmiotowi zadań inwestycyjnych. Tym podmiotem będą głównie Katowickie Inwestycje.

Ponadto WMI ma prowadzić analizy oraz zestawienia dochodów i wydatków poniesionych na realizacje zadań inwestycyjnych oraz przygotowywać propozycje zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Ma także współpracować z Katowickimi Inwestycjami przy przygotowaniu i składaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji z zewnętrznych źródeł.

Wydział ma także monitorować postęp prac, ich zgodność z harmonogramem oraz opiniować ewentualne odstępstwa od zatwierdzonych harmonogramów.

Do jego zadań należy również opiniowanie przedstawianych przez Katowickie Inwestycje rocznych propozycji budżetu/kosztów obsługi zleconych inwestycji i ewentualnych zmian.

To urzędnicy z wydziału monitorowania inwestycji będą też odpowiedzialni za czynności związane z wypłatą odszkodowań na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Podobnie będzie przy kupowaniu nieruchomości niezbędnych pod jakąś inwestycję.

Miejska spółka kupiła budynek na swoją nową siedzibę. Rozpoczyna się jego remont

Jak informowaliśmy kilkanaście dni temu, Katowickie Inwestycje kupiły biurowiec, do którego przeprowadzą się za kilka miesięcy. Właśnie rozpoczyna się jego remont. Budynek został kupiony właśnie dlatego, że spółka musiała zatrudnić wielu nowych pracowników do obsługi miejskich inwestycji. Obecnie w Katowickich Inwestycjach pracuje 71 osób, a przed przejęciem zadań inwestycyjnych było ich 31. Docelowo w spółce ma być zatrudnionych około 100 osób.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*