Reklama

Tauron z bardzo dużym zyskiem w 2017 roku

G. Ż.
Grupa Tauron podała swoje wyniki finansowe za 2017 rok. Spółka odnotowała wzrost niemal w każdym segmencie działalności i osiągnęła prawie 1,4 mld zł zysku netto. Większość zysku zostanie przeznaczona na inwestycje, m.in. w trwającą budowę bloku węglowego w Elektrowni Jaworzno III.

W 2017 roku Tauron miał wyższą produkcję węgla, energii i ciepła niż w 2016 roku. Sprzedał też i dostarczył więcej energii elektrycznej. To przełożyło się na wzrost zysku o 274%. – W 2018 r. planujemy konsekwentnie umacniać naszą pozycję lidera w zakresie dystrybucji energii, jednak nie zapominamy również o unowocześnieniu mocy wytwórczych. Nasza flagowa inwestycja, czyli budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, jest realizowana zgodnie z harmonogramem, a jej zaawansowanie na koniec 2017 r. wynosiło 54 proc. – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Planowane całkowite wydatki na wspomnianą inwestycję w Jaworznie wyniosą 6,2 mld zł. Blok ma zostać przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 roku.

W segmencie Dystrybucja wydatki inwestycyjne były przeznaczone przede wszystkim na modernizację i odtworzenie sieci (865 mln zł) oraz przyłączanie nowych odbiorców (610 mln zł).

Tauron przeznaczył też 166 mln zł na inwestycje w swoich kopalniach (Sobieski, Brzeszcze i Janina).

W 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 3,5 mld zł i były niższe o 9 proc. w porównaniu z 2016 r.

W ubiegłym roku produkcja i sprzedaż węgla handlowego była wyższe odpowiednio o 1,3 proc. i 11,7 proc. w porównaniu z 2016 r. 57 proc. zapotrzebowania grupy na węgiel zostało zaspokojone surowcem pochodzącym z własnych zakładów górniczych.

W 2017 r. Tauron wyprodukował 18,4 TWh energii elektrycznej, czyli o 9,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Wielkość produkcji energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 1,3 TWh i była niższa o 1,7% niż w 2016.

Produkcja ciepła osiągnęła poziom 12,2 PJ, o 5,9 proc. więcej w stosunku do 2016 r., co wynikało głównie z ostrzejszej zimy.

W segmencie dystrybucja grupa TAURON odnotowała 3,4 proc. wzrostu, dostarczając klientom 51,4 TWh energii elektrycznej.

W 2017 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej osiągnęła poziom 34,9 TWh, co w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oznacza wzrost o 9 proc.

Poniżej wyniki finansowe Grupy Tauron (porównanie 2016 i 2017 r.)

Przychody ze sprzedaży  17 646 – 17 416 mln zł

EBIT 802 – 1806
EBITDA 3 337 – 3 545
Marża EBITDA 18,9% – 20,4%
Zysk netto 370 – 1 383
Marża zysku netto 2,1% – 7,9%


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*