Reklama

Przeglądana kategoria::

Zmiana planu zagospodarowania Muchowca

Samorządowe Kolegium Odwoławcze podjęło decyzję w sprawie Muchowca

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach umorzyło odwołanie miasta w sprawie decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji na Muchowcu. W praktyce oznacza …

Radni zgodni w sprawie zmiany planu zagospodarowania Muchowca

Radni jednogłośnie przegłosowali dzisiaj projekt uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Muchowca. To efekt planów budowy aparthotelu na …