Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Dzisiaj ostatnia szansa na odebranie zaświadczenia

Wybory 2020. Dzisiaj upływa termin na odebranie z urzędu zaświadczeń o prawie do głosowania. To ostatnia szansa dla osób, które …