Co czwarty rodzic obnaża swoje dziecko na Facebooku. Uniwersytet Śląski prowadzi badania na temat sharentingu

Wyśmianie, obnażanie, a w skrajnych przypadkach wykorzystywanie przez pedofili. Tak może skończyć się regularne udostępnianie zdjęć dzieci w mediach społecznościowych. …