Radny PO: niech tunel pod Rondem nosi imię Piotra Uszoka

Podczas dzisiejszej sesji radni głosowali m.in. nad nadaniem nazwy Tunel Katowicki tunelowi pod Rondem im. gen. Ziętka. Podczas dyskusji nad …