Ubodzy będą mieli swoje święto na placu Szewczyka

Poczęstunek, koncerty i wspólna msza. Osoby ubogie spotkają się na pl. Szewczyka. Będą tam obchodzić swoje święto, a na koniec …