Rondo w Katowicach od dziś nosi imię Książąt Pszczyńskich

Rada jednostki pomocniczej w Murckach chciała, by rondo upamiętniało murckowskie żubry. Inną nazwę zaproponowała rada miasta. Nową nazwę radni przegłosowali …