W Katowicach ma pracować więcej skazanych. Nie wszyscy są z tego zadowoleni

Sądy coraz częściej skazują sprawców przestępstw i wykroczeń na prace społecznie użyteczne. To m.in. efekt niedawnej zmiany przepisów. Tyle, że …