Polisy OC najbardziej zdrożały w Poznaniu, Łodzi i Warszawie. Katowice w połowie stawki

Od stycznia do listopada tego roku ceny polis OC najbardziej wzrosły w Poznaniu, Łodzi i Warszawie - wynika z raportu …