Podlesie ma nowy projekt planu zagospodarowania. Poprzedni mieszkańcy oprotestowali

Projekt nowego planu zagospodarowania dla Podlesia gotowy. Poprzedni projekt wywołał protesty. Dyskusje dotyczące planu zagospodarowania dla Podlesia były gorące. Mieszkańcy ostro …