[TYLKO U NAS] Osiedle Borki może zostać wpisane do rejestru zabytków. Konserwator wszczął procedurę

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków osiedla Borki. Właściciel nieruchomości, Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, …