Kolejna linia autobusowa zostanie skrócona do centrum przesiadkowego w Zawodziu, choć mieszkańcy prosili, żeby kursowała częściej do śródmieścia

Jeden z mieszkańców zwrócił się do Zarządu Transportu Metropolitalnego z prośbą o zwiększenie częstotliwości kursów autobusów linii 930 z Janowa …