Kopex ma nowy zarząd

Beata Zawiszowska została prezesem Kopex S.A. Na stanowisko wiceprezesa rada nadzorcza powołała Bartosza Bielaka. Wcześniej rada przyjęła rezygnację z zasiadania w …