Nad Rawą może powstać miejsce, które przywróci fragment rzeki miastu

Kontenery, w których znajdą się laboratorium i minizakład produkujący napoje. Do tego bistro, pomosty i zieleń. Przy Uniwersytecie Śląskim nad …