Miasto dofinansuje remonty czterech kościołów

Na najbliższej sesji radni zdecydują o podziale ponad miliona złotych na dotacje na  prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy …