Za dużo krwi w Katowicach. Dawcy są proszeni o przełożenie wizyt

Za dużo krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Placówka prosi, żeby dawcy nie przychodzili do punktów. Powodem …