Reklama

Rząd chce dopłacać do czynszów

Od nowego roku ruszy system dopłat do czynszu dla najemców nowych mieszkań i mieszkań na obszarach poddanych rewitalizacji. Dopłaty otrzymają osoby spełniające kryteria dochodowe zapisane w ustawie. Wysokość dopłaty będzie zależeć od liczby osób w gospodarstwie domowym i lokalizacji wynajmowanego mieszkania. To najważniejsze założenia ustawy, którą Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju skierowało do konsultacji społecznych.

Wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń zapowiedział, że system dopłat zmniejszy czynsz płacony przez rodziny nawet o kilkaset złotych. – Rodzina 2+2, która płaciłaby około 1500 zł za wynajmowane mieszkanie, może otrzymać około 500 zł dopłaty. To kwota, o którą zmniejszy się czynsz najmu nowego mieszkania – mówił wiceminister.

Jak będzie działać system dopłat

Dopłaty będą dotyczyć nowo utworzonych mieszkań czynszowych, a za nabór najemców odpowiadać będzie gmina. Na podstawie kryteriów ustalonych przez gminy (wybranych z kryteriów ustawowych, np. wysokość dochodów, liczba dzieci, niepełnosprawność, migracje za pracą) powstanie lista najemców, z którymi inwestor będzie zawierać umowy najmu, pod warunkiem że najemcy będą mieć zdolność czynszową (zdolność do regularnego opłacania czynszu).

Najemcy, którzy osiągają dochód poniżej określonych w ustawie progów oraz nie posiadają innego mieszkania, będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu. Ustawa określi progi dochodowe umożliwiające ubieganie się o dopłaty do czynszów uzależnione od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Dopłaty nie będą mogły być udzielane, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy w okresie podlegającym analizie przekracza w przypadku gospodarstw jednoosobowych 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (obecnie ok. 2 563 zł netto). W przypadku pozostałych gospodarstw domowych limit ten zwiększa się o 30 punktów procentowych (ok. 1 281 zł) za każdą kolejną osobę w gospodarstwie (przykładowo w gospodarstwie trzyosobowym limit ten będzie wynosił 120% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

W analizie przyjęto, że czynsz najmu lub rata kredytu nie powinna przekraczać 40% wydatków gospodarstwa domowego. Dodatkowo przyjęto, że każde gospodarstwo domowe musi pokryć inne wydatki, określone na poziomie minimum socjalnego.

Dopłata będzie przyznawana na okres 9 lat. Jej wysokość będzie uzależniona od kosztów budowy mieszkań w określonej lokalizacji oraz powierzchni mieszkania. Dopłata ma charakter degresywny, czyli zmniejsza się po 3 i 6 latach jej otrzymywania. Program dopłat do czynszu ma być realizowany zamiast planowanego pierwotnie programu wsparcia oszczędzania na cele mieszkaniowe. Finansowany będzie z oszczędności budżetowych wynikających z zakończenia programów „Rodzina na swoim” i „Mieszkanie dla młodych”.

Źródło: www.kurier.pap.pl


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*