Reklama

Rynek biurowy w Katowicach po 2021 roku

Na koniec grudnia 2021 roku podaż powierzchni biurowej w Katowicach osiągnęła wartość niemal 603 tys. m kw. W minionym roku deweloperzy budujący biura w Katowicach nie zachwycili. Oddano do użytku jedynie 4 projekty inwestycyjne. Dzięki temu podaż powierzchni biurowych zwiększyła się o jedyne 13,5 tys. mkw. Największa inwestycja w zeszłym roku powiększyła podaż o 7,9 tys. mkw.

Najemcy po okresie lockdownów ostrożnie podchodzą do inwestycji w powierzchnie biurowe. W 2021 roku podpisali oni umowy najmu na 53 tys. mkw. przestrzeni. Słaba aktywność najemców na katowickim rynku biurowym spowodowała, że wskaźnik pustostanów wzrósł tam o 0,4 pp. względem 3 kw. 2021 roku. Obecnie wynosi on 10,5%. Warto zaznaczyć, że jest to drugi najniższy wskaźnik wśród największych rynków biurowych w Polsce. Jednak warto przy tym pokreślić, że podaż na katowickim rynku biurowym jest stosunkowo niska, w porównaniu z innymi dużymi miastami Polski.

Warto zaznaczyć, że deweloperzy w Katowicach dostrzegają potencjał na tym rynku biurowym. Choć miasto jest stosunkowo nieduże, a do tego nadal przemysłowe, to jednak powoli przeistacza swój charakter w bardziej usługowe. Inwestorom zależy na inwestycjach długoterminowych, a w dłuższej perspektywie Katowice będą stawiały na rozwój usług. Wolne powierzchnie biurowe w Katowicach możesz znaleźć na portalu Investmap: https://investmap.pl/powierzchnie-biurowe/katowice

Nowe nieruchomości o charakterze mixed – use

Zdecydowana większość nowo powstających przestrzeni biurowych będzie miała charakter monofunkcyjny. Na parterze biurowców zatem będą powstawać strefy handlowo – usługowe, natomiast na wyższych piętrach przestrzeń będzie służyła do wykorzystania biurowego. Powstają również projekty, które poza charakterem monofunkcyjnym będą jeszcze dysponować zapleczem mieszkaniowym. Taki charakter mixed – use (handel, biura, mieszkania) coraz częściej spotyka się w największych miastach Polski, stąd też ciekawą koncepcją jest wdrożenie tego systemu również w Katowicach. Taka koncepcja ma charakter miastotwórczy. Warto podkreślić, że życie w koło nieruchomości mixed – use nie kończy się po godzinie 17, gdy pracownicy kończą pracę w biurach. Życie tętni tam dalej, dzięki czemu staje się tkanką miejską.

Ile procent stanowiły ekspansje na rynku biurowym w Katowicach?

W 2021 roku skutki i oddziaływanie pandemii było nadal widoczne. Popyt w tym czasie na nowoczesną powierzchnię biurową wyniósł zaledwie 53 tys. mkw. W stosunku do 2020 roku stanowi to spadek o 18%. W 2021 roku renegocjacje umów stanowiły prawie połowę strony popytowej (ponad 23 tys. mkw.). Natomiast prawie 38% popytu stanowiły nowe umowy.

Jednak są również optymistyczne sygnały płynące z rynku biurowego w Katowicach. Otóż ekspansje stanowiły niemal 19% strony popytowej. Biura wciąż pozostają strategiczną tkanką firm. Oznacza to również, że firmy nadal chcą się rozwijać i chcą inwestować w powierzchnie biurowe.

Jak wynika z badań globalnej firmy Knight Frank, aż 90% badanych opowiedziało się, że biura są strategicznym obszarem funkcjonowania firm. 35% ankietowanych powiedziało, że w ciągu najbliższych trzech lat zmniejszy wynajmowaną powierzchnie biurową. Równie tyle samo podało, że ich przestrzeń biurowa nie ulegnie zmianie. Natomiast 30% respondentów oczekuje w najbliższych latach ekspansji działalności, co za tym idzie zamierzają również powiększyć przestrzeń biurową.

Jakie były wielkości czynszów i wskaźnik pustostanów w Katowicach?

Wskaźnik pustostanów w Katowicach na koniec 2021 roku wyniósł 10,5%. Był to wzrost o 1,6 pp. w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. W tym czasie aktywność najemców była obniżona. Od 8 do 14,5 Euro/mkw./miesiąc tyle wynosiły na koniec 2021 roku czynsze wywoławcze w Katowicach. Warto podkreślić, że od kilku lat pozostają one na stałym niezmienionym poziomie.

W kolejnych kwartałach można oczekiwać renegocjacji umów stawek czynszów. Wynikać to może z dużej dostępności powierzchni biurowych i ograniczonego popytu. Z drugiej strony wzrost kosztów materiałów budowlanych, a także wzrost kosztów mediów może powodować, że inwestorzy będą chcieli podnosić ceny wynajmu powierzchni biurowych.

Artykuł sponsorowany


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*