Reklama

Prawo spadkowe w Polsce. Poznaj jego podstawy

Zwykle otrzymanie spadku kojarzy się z uzyskaniem sporego zastrzyku gotówki, odziedziczeniem nieruchomości lub różnych wartościowych przedmiotów. Często jest jednak inaczej, a spadek staje się początkiem problemów. Co trzeba wiedzieć o prawie spadkowym, aby uniknąć problemów z dziedziczeniem.

1. Spadek a formalności ze strony spadkobiercy

2. Odrzucenie spadku

Śmierć dziadków lub rodziców oznacza, że krewni otrzymają po nim spadek. Mogą z niego skorzystać od razu po zakończeniu sprawy w sądzie. Przeprowadzenie postępowania spadkowego jest bowiem niezbędne, by uregulować kwestię własności majątku po zmarłym. Co powinno się wiedzieć o prawie spadkowym

Spadek a formalności ze strony spadkobiercy

Zgłaszając się do adwokata z Katowic w celu rozpoczęcia postępowania spadkowego, powinno się pamiętać, że na początek niezbędne jest udokumentowanie prawa do uzyskania majątku po zmarłym. Prawnik uzyskuje w imieniu klienta dokumenty takie jak postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia. Klient jest wspierany w taki sposób, by dokumenty te uzyskać jak najszybciej. Następnie adwokat pomaga przygotować notarialne poświadczenie dziedziczenia, dzięki któremu możliwe jest wejście we władanie pozyskanym majątkiem.

Jeżeli istnieje kilkoro spadkobierców, którzy nie mogą dojść ze sobą do porozumienia, kancelaria adwokacka w Katowicach wspiera klienta w procesie podziału majątku spadkowego. Sprawy sporne trafiają najczęściej na sądową wokandę. Sędzia po zapoznaniu się ze sprawą decyduje, którzy spadkobiercy są uprawnieni do dziedziczenia i w jakim stopniu, a także, który ze spadkobierców powinien spłacić pozostałych członków rodziny. Dzięki temu można odzyskać zachowek lub wejść w posiadanie spadku, nawet gdy rodzeństwo lub inne osoby spokrewnione do tej pory to utrudniały. Więcej o sporach w sprawach spadkowych można dowiedzieć się na kanale prowadzonym przez kancelarię prawną z Katowic https://adwokat-wroclaw.biz.pl/katowice/

W przypadku spraw spornych prawnik w Katowicach pomaga klientowi przygotować pozew, zebrać świadków, a następnie przesłuchać ich w sądzie. Dzięki takiej pomocy pokrzywdzona osoba może odzyskać majątek, którego pozbawili go inni członkowie rodziny. W razie potrzeby kancelaria adwokacka w Katowicach pomaga również uzyskać opinie biegłych w celu ustalenia wartości spadku. Ponadto możliwe jest poszukiwanie wraz z adwokatem ukrytego majątku spadkodawcy.

Jeżeli jeden lub kilkoro ze spadkodawców uznają, że któryś z członków rodziny jest niegodny dziedziczenia, możliwe jest usunięcie go z listy osób uprawionych do otrzymania spadku. Adwokat przygotowuje dowody na rażące zachowanie spadkobiercy wobec spadkodawcy, dzięki czemu sąd może uznać jedno z dzieci lub wnucząt za niegodne otrzymania spadku.

Odrzucenie spadku

Zdarza się, że do kancelarii adwokackiej w Katowicach zgłaszają się osoby, które nie chcą otrzymać spadku. Zazwyczaj dotyczy to sytuacji, w której spadkobierca dziedziczy wyłącznie długi zmarłego. W takim przypadku wskazane jest odrzucenie spadku. Spadkobiercy pełnoletni robią to samodzielnie w swoim imieniu, natomiast w imieniu spadkobierców niepełnoletnich muszą zrobić to rodzice lub opiekunowie prawni. Na odrzucenie spadku są określone w ustawie terminy, dlatego ważne jest ich dokładne przestrzeganie. W przypadku ich niedotrzymania uznaje się, że spadkobierca zgadza się na dziedziczenie całego majątku zmarłego, w tym jego długów. Dotyczy to również niepełnoletnich dzieci lub wnucząt, które samodzielnie nie mogą odmówić przyjęcia spadku. Z tego powodu, by uniknąć poważnych problemów z wierzycielami, rodzice powinni pamiętać o odrzuceniu zadłużonego spadku w imieniu swoich dzieci.

Artykuł sponsorowany


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*