Reklama

Poczuj ciepło bez smogu. Nie będzie czystego powietrza bez likwidacji indywidualnych pieców

Fot. archiwum.

Grzegorz Żądło
Może się wydawać, że jeśli w swoim mieszkaniu zlikwidujemy jeden czy nawet kilka pieców węglowych, to większego wpływu na jakość powietrza nie będzie to miało. To prawda, ale jeśli uświadomimy sobie, że wszyscy sąsiedzi też likwidują piece, a tak w ogóle to w całym mieście trwa wielka akcja wymiany pieców na ekologiczne sposoby ogrzewania, to sytuacja wygląda już inaczej. Jeśli jeszcze do tego wszystkiego odnotujemy, że Tauron Ciepło do 2022 roku planuje przyłączyć do sieci ciepłowniczej około 1300 budynków w kilku miastach aglomeracji, to ograniczenie tzw. niskiej emisji staje się faktem.

Chociaż trudno to precyzyjnie zbadać, przyjmuje się, że za niską emisję (czyli zanieczyszczenie powietrza) w około 55% odpowiadają paleniska w gospodarstwach domowych, czyli naszych mieszkaniach i domach. Wbrew temu co się mówi, smog powstaje nie tylko od spalania śmieci, ale także węgla. Indywidualne piece nie są tak sprawne jak te w elektrociepłowniach, a poza tym wiele osób nie potrafi palić efektywnie  w piecu, czyli tak, żeby zyskać jak najwięcej energii, przy ograniczonej produkcji zanieczyszczeń. W nowoczesnych elektrociepłowniach ciepło powstaje w skojarzeniu z energią elektryczną (czyli w kogeneracji), co w połączeniu z wysokiej jakości systemem oczyszczania spalin jest najbardziej czystym i efektywnym energetycznie sposobem jego wytwarzania. Nie bez powodu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał 30 sierpnia 2017 roku umowę z Taurem Ciepło na dofinansowanie ośmiu projektów w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE). Założenie programu jest proste. Chodzi o likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach, a co za tym idzie. poprawę jakości powietrza w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Do końca roku 2022 Tauron Ciepło ma rozbudowywać i modernizować sieć ciepłowniczą oraz przyłączać do niej odbiorców z terenów objętych niską emisją.

Zgodnie z planem, przyłączonych ma zostać około 1300 budynków, co stanowi ponad 180 MW mocy cieplnej w ośmiu miastach aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, tj. w Będzinie, Chorzowie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Sosnowcu, Siemianowicach Śląskich i Świętochłowicach.

Do sieci ciepłowniczej przyłączane są budynki wielorodzinne w oparciu o podpisaną umowę z zarządcą lub właścicielem. W ramach umowy, Tauron Ciepło pokrywa koszt doprowadzenia sieci do budynku wraz z kosztem wymiennika ciepła (węzła cieplnego). Po stronie odbiorcy jest wykonanie instalacji wewnętrznej (o kosztach przyłączenia do sieci ciepłowniczej więcej piszemy TUTAJ).

Łączna wartość inwestycji przyłączeniowych do 2022 roku w ramach PLNE to około 250 milionów złotych, z czego dofinansowanie to 141 mln zł.

Dzięki budowie lub modernizacji sieci powstanie 100 km nowoczesnych sieci ciepłowniczych (preizolowanych). Ważniejszy jest jednak efekt ekologiczny, czyli ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji. Spodziewany efekt po zrealizowaniu Programu Likwidacji Niskiej Emisji (w skali roku) to około 52 tys. ton dwutlenku węgla mniej oraz około 250 ton mniej pyłów zawieszonych w atmosferze.

Bierze się to stąd, że spalanie paliw stałych w elektrociepłowniach jest znacznie bardziej efektywne niż w domowych paleniskach. Poza tym indywidualnych domów i mieszkań nikt nie sprawdza pod kątem emitowanych zanieczyszczeń (poza strażą miejską, która sprawdza czy w piecach nie spalane są śmieci). Natomiast wielkie zakłady produkcyjne (elektrociepłownie) muszą spełniać coraz ostrzejsze normy w zakresie ochrony środowiska. Istotne jest także to, że odpady powstające w procesie spalania w elektrociepłowni podlegają m.in. selektywnemu magazynowaniu w miejscach do tego przeznaczonych oraz analizie fizyko-chemicznej w celu określenia możliwości ich ponownego wykorzystania. Odpady te w całości są przekazywane do odzysku.

Reasumując, im szybciej i im więcej budynków przestanie być ogrzewanych węglem lub drewnem  w indywidualnych piecach, tym lepiej dla środowiska, czyli nas wszystkich.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*