Reklama

Ogromna kara dla UPC. UOKiK stwierdził, że firma stosowała w umowach niedozwolone klauzule

Redakcja
UPC Polska ma zapłacić prawie 33 mln zł kary. To decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stwierdził, że stosowane w umowach z klientami klauzule są niedozwolone i narażały ich na nieuzasadnione wydatki. UPC już zapowiedział, że odwoła się od wyroku UOKiK.

Jak informuje UOKiK, do urzędu docierały skargi na to, że UPC Polska jednostronnie wyłącza niektóre kanały i podwyższa abonament. Po przeanalizowaniu regulaminu i wzorów umów, prezes UOKiK wydał decyzję, w której uznał stosowane przez UPC klauzule za niedozwolone.

Wśród nich znalazł się zapis, zgodnie z którym UPC Polska gwarantował tylko liczbę kanałów telewizyjnych o określonej tematyce, a nie konkretne programy wskazane w wykazie. W praktyce oznaczało to, że UPC mógł zmieniać listę kanałów w trakcie trwania umowy, jednocześnie informując, że wyłączenie kanałów nie jest zmianą umowy

W efekcie przy umowach na czas określony konsument musiałby ponosić opłaty, gdyby chciał zrezygnować z usług UPC. Zdaniem UOKiK, operator w umowach na czas określony nie może zmieniać ustalonych w nich istotnych warunków, a do takich należy wykaz kanałów. W takiej sytuacji osoby, które miały umowy na czas określony, powinny mieć prawo do rezygnacji z usług UPC. W umowach na czas nieokreślony kanały mogą się zmienić tylko z ważnych przyczyn wymienionych w regulaminie lub umowie – czytamy w komunikacie UOKiK.

Inna z zakwestionowanych klauzul dotyczyła wprowadzania podwyżek bez konkretnych powodów. UPC zastrzegał przy umowach na czas nieoznaczony, że ma prawo zwiększyć abonament od 5 do 8 zł raz w roku, jednak nie podawał z jakich przyczyn.

Kolejna rzecz to opłata za wizytę technika. Każdy kto interweniuje w UPC w sprawie jakiejś  usterki zawsze słyszy, że jeżeli wizyta będzie bezzasadna, to zapłaci za nią 50 zł. Tyle, że to UPC arbitralnie decyduje kiedy wizyta była niezbędna, a kiedy nie.

UOKiK wytknął też zbyt ogólne przesłanki do wypowiedzenia klientowi umowy lub ich brak. Np. UPC zastrzegał, że może to zrobić z „ważnych przyczyn, w szczególności prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych”. Tym samym klient nie wiedział, jakie czynniki sprawią, że nie będzie mógł korzystać z usług UPC.

Kara za stosowanie klauzul niedozwolonych wyniosła 32 858 511 zł). Prezes UOKiK nakazał UPC Polska poinformować konsumentów o decyzji i oddać im opłaty za podwyżki abonamentu czy nieuzasadnione wezwanie technika. Przedsiębiorca powinien też przywrócić klientom usunięte kanały telewizyjne, jeżeli są one nadal dostępne w ofercie. Decyzja nie jest prawomocna.

UPC z zarzutami UOKiK się nie zgadza. – Choć doceniamy uwagę, jaką UOKiK przykłada do ochrony konsumentów, stanowczo nie zgadzamy się z interpretacją regulatora, dotyczącą klauzul zakwestionowanych przez Urząd i praktyk spółki, stosowanych od 2015 roku – napisał w oświadczeniu rzecznik UPC Polska Michał Fura. – Uważamy, że taką decyzją UOKiK ogranicza rozwój rynku, innowacje i ofertę dla klientów oraz różnicuje warunki konkurencyjne dla podmiotów na rynku.

Decyzja UOKiK nie jest prawomocna. UPC Polska zapowiedział, że się od niej odwoła.


Tagi:

Komentarze

  1. P Śl 13 sierpnia, 2019 at 11:09 pm - Reply

    Podwyżki na umowie nieokreślonej nie wybronią na pewno, bo nie mają prawa zmieniać warunków. Oczywiście mogą taką umowę wypowiedzieć, ale tego wiadomo, że nie zrobią, bo to by było dla nich harakiri.

Dodaj komentarz

*
*