Reklama

Od soboty 15 maja nie trzeba nosić maseczek na wolnym powietrzu

Redakcja
Od soboty 15 maja zaczyna obowiązywać rządowe rozporządzenie, zgodnie z którym na otwartym powietrzu nie trzeba już zakrywać ust i nosa maseczką. Są jednak wyjątki.

Wspomniane rozporządzenie będzie na razie obowiązywać do 5 czerwca. Zgodnie z nim, maseczek nie trzeba nosić na zewnątrz, chyba że nie ma możliwości zachowania 1,5 metra dystansu od drugiej osoby. Wtedy zakrywanie ust i nosa nadal jest konieczne.

Miejsca na otwartym powietrzu to drogi, place, cmentarze, promenady, bulwary, parkingi (również leśne).

Cały czas noszenie maseczek będzie nakazane w środkach transportu publicznego, w samolotach oraz na terenie nieruchomości wspólnych, jak windy, klatki schodowe, windach czy podziemne garaże. Podobnie w zakładach pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba. Chyba że pracodawca postanowi inaczej.

Zakrywać usta trzeba także w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, na targowiskach, na poczcie.

Zwolnione z obowiązku noszenia maseczek są także dzieci do ukończenia 5. roku życia, a także osoby z zaburzeniami rozwoju, psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub mające trudność samodzielnie to robić, osoby z zaawansowanymi schorzeniami neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Nakazu zakrywania ust i nosa nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed duchownym.

Wszystkie szczegóły obowiązującego od dziś rozporządzenia można znaleźć TUTAJ.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*