Reklama

Od dzisiaj Katowice i cała Polska w czerwonej strefie [LISTA OBOSTRZEŃ]

Redakcja
Od soboty 24 października Katowice, podobne jak cała Polska, znalazły się w czerwonej strefie. Oznacza to szereg obostrzeń, których przez ostatnie miesiące w mieście nie było. Dodatkowo rząd wprowadził kilka nowych zasad, które obowiązują niejako obok czerwonej strefy. Poniżej lista najważniejszych zasad, które będą obowiązywały do odwołania lub przez dwa tygodnie (nauka zdalna w szkołach).

Sklepy

– nadal obowiązują godziny dla seniorów. Od poniedziałku do piątku w godz. 10-12 zakupy w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i na poczcie mogą być obsługiwane wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia

– w sklepach do 100 m kw. powierzchni na jedną kasę może przebywać jednocześnie 5 osób

– w sklepach powyżej 100 m kw. jedna osoba może przypadać na 15 m kw.

– takie samem zasady obowiązują w placówkach pocztowych

Gastronomia

– lokale gastronomiczne (restauracje, puby, kawiarnie) będą mogły sprzedawać jedzenie jedynie na wynos

Rozrywka i kultura

– dostępne co drugie miejsce na widowni, nie więcej niż 25% liczby miejsc

– zamknięte są wesołe miasteczka, parki rozrywki, parki rekreacyjne

Praktyki religijne

– w kościołach może przebywać maksymalnie jedna osoba na 7 m kw.

Komunikacja publiczna i transport zbiorowy

–  pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 50% liczby miejsc siedzących albo
b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych

Szkoły i uczelnie

– od 24 października do 8 listopada w szkołach ponadpodstawowych oraz w klasach 4-8 szkół podstawowych obowiązuje nauczanie zdalne

– uczelnie wyższe – nauczanie zdalne

Zgromadzenia

– w zgromadzeniach, spotkaniach, konferencjach może brać udział maksymalnie 5 osób. Wyjątkiem są spotkania lub zebrania służbowe i zawodowe oraz imprezy i spotkania, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie. W tym drugi przypadku może w nich uczestniczyć do 20 osób.

Przemieszczanie się

– zakaz przemieszczania się osób powyżej 70. roku życia, za wyjątkiem wykonywania czynności zawodowych lub służbowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego i sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych

– małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą
przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby
dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do
miejsca zamieszkania

Sport

– zamknięte są siłownie, baseny, aquaparki, kluby fitness – wyjątkiem są m.in. zajęcia szkółek pływackich, klubów sportowych oraz lekcje pływania odbywające się w ramach zajęć szkolnych

– wszystkie wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności

Imprezy okolicznościowe

– zakaz organizowania imprez okolicznościowych, jak wesela, stypy, komunie


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*