Reklama

Nowe drzewa, łąki i skwery. Ostatni moment na zgłaszanie pomysłów do „Zielonego Budżetu”

Redakcja
Jeszcze tylko dzisiaj mieszkańcy mogą zazielenić miasto. Trwa nabór wniosków do pierwszej edycji „Zielonego Budżetu”. Do rozdysponowania na zielone inwestycje w Katowicach jest 5 mln zł.

To ostatni moment dla mieszkańców na zgłaszanie projektów do „Zielonego Budżetu”. Powstał on z myślą o tym, żeby w mieście było bardziej zielono. W tym celu z puli 30 mln zł Budżetu Obywatelskiego zostało wydzielone 5 mln zł na tego typu projekty. Mogą one dotyczyć m.in. tworzenia łąk kwietnych, zazieleniania przestrzeni publicznej w sposób usystematyzowany, systemowej rewitalizacji skwerów i parków, tworzenia systemowej opieki dla starych drzew, systemowego prowadzenia nasadzeń drzew i krzewów, powiększania sieci publicznych poidełek z wodą pitną, zakładania ogrodów deszczowych, małej retencji na terenach skwerów i parków miejskich. Ponadto projekty mogą podejmować temat zwierząt, na przykład w postaci programów edukacyjnych o właściwej opiece czy odżywianiu, sterylizacji, akcje informacyjne, warsztaty lub działania edukacyjne, w zakresie ochrony przyrody, ekologii.

W „Zielonym Budżecie” można zgłaszać jedynie zadania obejmujące teren należący do miasta lub będący własnością skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice. Pula 5 mln zł została podzielona następująco: na zadania ogólnomiejskie przypadnie 1 mln złotych, 4 mln zł na projekty dzielnicowe. Każdej z 22 jednostek pomocniczych przypadła kwota uzależniona od liczby mieszkańców. Tabela z podziałem na dzielnice jest dostępna TUTAJ.

„Zielony Budżet” różni się od obywatelskiego. Ma formę konsultacji społecznych, a wyboru projektów dokonuje komisja. Po złożeniu wniosku, projekty będą przechodziły weryfikację formalną i merytoryczną, a ostateczna decyzja ma być znana do końca września. Poniżej pełny harmonogram akcji.

  • zgłaszanie projektów zadań do Zielonego Budżetu – od 1 kwietnia do 14 maja;
  • I etap weryfikacji – do 1 czerwca;
  • ogłoszenie wyników I etapu weryfikacji – do 15 czerwca;
  • II etap weryfikacji – do 14 sierpnia;
  • ogłoszenie wyników II etapu weryfikacji – do 24 sierpnia;
  • etap pracy zespołu oceniającego – do 18 września;
  • ogłoszenie wyników pracy zespołu oceniającego oraz informacja o wyborze zadań do realizacji – do 29 września.

Swoje pomysły można składać na formularzu, który można wysłać pocztą do urzędu (adres: Wydział Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice), poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą UM Katowice lub mailem na adres: [email protected] w formie załącznika do wiadomości. Wszystkie szczegóły są dostępne TUTAJ.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*