Reklama

Na początku lipca oficjalne otwarcie Nowego Nikiszowca. Jest już lista potencjalnych najemców

Grzegorz Żądło
Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości opublikował listę potencjalnych najemców mieszkań w Nowym Nikiszowcu. To osoby, które przeszły weryfikację czynszową, a wcześniej dostały najwięcej punktów za tzw. kryteria społeczne. Teraz rozpocznie się wybór mieszkań i podpisywanie umów, co może potrwać nawet kilka miesięcy.

Procedura ubiegania się o mieszkanie (najem) w Nowym Nikiszowcu była dosyć skomplikowana i długotrwała. Nabór rozpoczął się w styczniu i składał się z dwóch etapów. W pierwszym trzeba było złożyć wniosek przez internet, a potem w ciągu 30 dni dostarczyć niezbędne dokumenty. W tym etapie potencjalni lokatorzy dostawali punkty, według kryteriów ustalonych przez radę miasta. To właśnie punkty decydują o pierwszeństwie przy wyborze mieszkania. Można je było dostać m.in. za każde dziecko w rodzinie (10 pt.), za rozliczanie się z podatku dochodowego w Katowicach przez co najmniej jedną osobę w rodzinie (10 pkt. za osobę, maksymalnie 20 pkt.), za co najmniej jedną osobę pełnoletnią w gospodarstwie domowym, która nie przekroczyła 35. roku życia (7 pkt.), za osobę, którą ukończyła 65 lat (3 pkt.), 6 pkt. przysługiwało, jeśli żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, a 2 pkt. niepełnosprawne dziecko w rodzinie.

Do urzędu miasta wpłynęło 2116 wniosków. Tylko 907 z nich przeszło do drugiego etapu. Najczęstszym powodem odrzucenia wniosku był brak któregoś z niezbędnych dokumentów i załączników.

Osoby pozytywnie zakwalifikowane do drugiego etapu były później sprawdzane pod katem tzw. zdolności czynszowej. Chodziło o to, żeby sprawdzić czy przyszli najemcy są w stanie wykazać łączny miesięczny dochód netto (np. pensja z tytułu umowy o pracę), jak również dodatkowe dochody (np. świadczenie 500+), na poziomie umożliwiającym opłacenie comiesięcznego czynszu z tytułu najmu mieszkania. Wysokość czynszu w Nowym Nikiszowcu przy wynajmie ma wynieść średnio 29,5 zł/ m kw. (w tym 5,5 zł opłaty eksploatacyjnej). Do tego trzeba doliczyć wszystkie opłaty za media (prąd, ogrzewanie, wywóz śmieci).

Ponadto, spółka PFR Nieruchomości sprawdzała też informacje zawarte w BIG Infomonitorze. Chodziło o zweryfikowanie czy potencjalni najemcy nie są dłużnikami różnych podmiotów. Procedura zakończyła się kilka dni temu. Okazało się, że około 20%, czyli około 200 osób, nie przeszło weryfikacji czynszowej.

W poniedziałek na stronie www.katowicemdr.pl została opublikowana lista 513 potencjalnych najemców. – Lista jest uszeregowana zgodnie z przyznaną przez katowicki samorząd punktacją na podstawie kryteriów pierwszeństwa. Zakładamy, że na początku najemcy będą mieli możliwość wyboru mieszkania cyfrowo – za pomocą aplikacji internetowej. Na przełomie czerwca i lipca rozpocznie się proces oglądania mieszkań przez najemców. Proces zasiedlania inwestycji potrwa około 4 miesięcy – mówi Ewa Syta, rzecznik prasowy PFR Nieruchomości.

Osoby, które dostały największą liczbę punktów będą mogły wybrać mieszkanie jako pierwsze. Kolejnym do wyboru zostanie mniejsza pula. Jeśli ktoś z 513 wybranych rezygnuje, szansę na mieszkanie będą miały kolejne osoby na liście.

Osoby, które zdecydują się na zawarcie umowy z PRF Nieruchomości, początkowo będą mogły tylko wynająć mieszkanie, nawet jeśli docelowo chciałyby je wykupić. – Zgodnie z informacjami, które przekazywaliśmy zanim został uruchomiony nabór wniosków, a także w jego trakcie, w inwestycjach PFR Nieruchomości S.A. pierwsza umowa jest zawsze umową najmu instytucjonalnego i jest zawierana na 24 miesiące. Jest to czas potrzebny na załatwienie formalności w Sądzie Wieczystoksięgowym, związanych z wyodrębnieniem lokali i założeniem dla nich Ksiąg Wieczystych. W tym czasie procedowana jest także kwestia najmu z dojściem do własności. W katowickiej inwestycji również planujemy zaoferować najemcom taką opcję. Dopiero po rozliczeniu kosztów realizacji inwestycji, możemy przystąpić do procedur związanych z dojściem do własności (w tym: skalkulowania spłat wartości lokalu, które są wliczane do czynszu przy umowie z dojściem do własności). Zazwyczaj wszystkie wymienione procedury udaje się zrealizować przed upływem 24 m-cy. Wówczas umowa najmu instytucjonalnego może zostać  zmieniona na umowę z dojściem do własności – tłumaczy Ewa Syta.

Oznacza to, że w momencie zawarcia umowy najmu, lokatorzy nie będą jeszcze wiedzieć ile będzie ich kosztowało ewentualne wykupienie mieszkania, bo inwestycja nie będzie jeszcze rozliczona.

Oficjalne otwarcie osiedla Nowy Nikiszowiec ma się odbyć 2 lipca.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*