Reklama

Mieszkanie za remont w Katowicach – jest kolejna edycja programu

Redakcja
Osoby, które chcą wyłożyć swoje pieniądze na remont mieszkania komunalnego, mają szansę wynająć je na preferencyjnych warunkach. Oczywiście, muszą spełnić szereg kryteriów. Do wyboru jest 40 lokali.

Dostępne mieszkania mają od 17 do prawie 80 m kw. powierzchni. Czynsz wynosi od 3,25 zł do 5,91 zł za m kw. Udostępnione w najnowszej edycji programu mieszkania znajdują się w śródmieściu (ulice: Mariacka, Kozielska, Warszawska, Mikołowska, Francuska, Kopernika, Stalmacha, Powstańców, Batorego, Żwirki i Wigury, Plebiscytowa, Kościuszki), na Koszutce (ul. Iłłakowiczówny), w Ligocie (ulice: Koszalińska, Słupska, Emerytalna, Żeromskiego), w Panewnikach (ulice: Bronisławy, Panewnicka),  Brynowie (ul. Szybowa) i w Szopienicach (ulice Kańtorówny, Wiosny Ludów).

Żeby starać się o mieszkanie za remont trzeba spełnić kilka warunków, w tym ten najważniejszy – nie można mieć tytułu prawnego do innego lokalu (np. prawa własności). Trzeba też spełniać kryterium dochodowe. W przypadku jednej osoby zamieszkującej samotnie to przedział 1800-4800 zł brutto, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych od 1200 do 3120 zł. To kwoty brutto.

Kolejnym warunkiem jest brak zaległości w stosunku do miasta z tytułu najmu czy bezumownego zajmowania lokalu. Jeśli na jedno mieszkanie będzie więcej chętnych, a tak jest zwykle, o tym, kto będzie mógł podpisać umowę najmu decydują dodatkowe kryteria. Punkty przyznawane są za aktualną powierzchnię mieszkalną, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, liczbę dzieci czy orzeczenie o niepełnosprawności (pełna punktacja poniżej).

Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w dniach od 4 do 22 2021 r.

W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy w terminie od 25.01.do  12.02.2021 r. złożyć w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, I piętro, stanowisko 20, 21) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać na stanowisku Wydziału Budynków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice na I piętrze przy Rynku 1 w Katowicach lub pod nr tel. 32/25-93-634.

Lista lokali i wszystkie niezbędne informacje są dostępne TUTAJ.

Kryteria punktowe:

a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:

– poniżej 8 m² 8 pkt

– od 8 m²  do 9,99 m² 6 pkt

– od 10 m²  do 12 m² 4 pkt

– powyżej 12 m² 2 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, powierzchnię mieszkalną przypadającą na 1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:

– poniżej 16 m² 8 pkt

– od 16 m²  do 19,99 m² 6 pkt

– od 20 m²  do 24 m² 4 pkt

– powyżej 24 m² 2 pkt

Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt

b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt

d) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt

e) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt

f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt

g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:

– do 1 roku: 2 pkt

– powyżej 1 roku: 5 pkt


Tagi:

Komentarze

  1. Singlu szkoda czasu! 31 grudnia, 2020 at 6:00 pm - Reply

    Program, jest niedoskonały, wszyscy uczestnicy wyrzuceni są do tego samego worka, a kryteria faworyzują wielodzietne małżeństwa albo konkubinaty, tym samym singiel starający się o 20.metrowe mieszkanie nie ma najmniejszych szans na zgromadzenie tylu punktów ile otrzymuje kombinująca rodzinka przemeldowywująca się w czasie trwania programu, do kawalerki babci. Zwycięskie wnioski powinny być jawne, część mieszkań np do 40m2, powinna byc przeznaczona dla singli lub dla par bezdzietnych. Kolejny program „Kombinatoryka Plus”, pisowskie hołubienie patologii, Karyna z Sebą z bąbelkami otrzymują benefity, a Kato jak np sie to dzieje we Wrocławiu, nie ma programu dopłat do inVitro gdy normalnie ludzie maja problemy ze staraniem się o dziecko!

  2. KaCe 31 grudnia, 2020 at 9:09 am - Reply

    Czy ktoś może mi wytłumaczyć w jaki sposób można uzyskać 23 pkt starając się o mieszkanie 28m2? Bo śmierdzi kombinatorstwem. Kryteria albo są dziurawe albo sposób weryfikacji jest ściśle tajny dla przyjaciół królika. Piszę jako uczestnik tegoż „cudownego” programu który po raz kolejny nie załapał się na takie mieszkanie. Chyba trzeba stać się bezdomnym, z 6-giem dzieci mieszkającym w garażu 2 na 2. Pic na wodę.

Dodaj komentarz

*
*