Reklama

Miasto nie zbuduje na razie toalety w domu parafialnym w Nikiszowcu

Redakcja
Miasto nie zbuduje na razie toalety w domu parafialnym w Nikiszowcu. Na ogłoszony niedawno przetarg wpłynęły wprawdzie cztery oferty, ale wszystkie są zdecydowanie za wysokie. Najtańszy wykonawca zaproponował o 100 000 więcej niż wynosi kosztorys przygotowany przez Zakład Zieleni Miejskiej.

Budowa toalety w budynku parafii w Nikiszowcu została zaplanowana jeszcze w 2021 roku. Prace mają objąć całkowitą przebudowę istniejącej toalety w budynku parafialnym, która zostanie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy okazji, miasto zobowiązało się też do rozbiórki i odbudowy części parafialnego ogrodzenia, które grozi zawaleniem. Z projektu wynika, że trzeba rozebrać i odtworzyć okoł0 17 metrów muru dzielącego plac publiczny (od strony pl. Wyzwolenia) i teren domu parafialnego. Jeśli będzie to możliwe, cegła z rozburzonego muru zostanie ponownie wykorzystana. Jeśli nie, fragment ogrodzenia powstanie z cegły klinkierowej pełnej, która będzie kolorystycznie dopasowana do pozostałej części ogrodzenia.

Dojście do toalety od strony placu Wyzwolenia ma zostać wykonane z kostki granitowej cięto-łupanej, a od strony domu parafialnego z kostki bezfazowej, prostokątnej szarej.

Toaleta ma być ogólnodostępna, ale warunki korzystania z niej nie zostały jeszcze ustalone.

W tym tygodniu ZZM otworzył oferty w przetargu. Przystąpiły do niego 4 firmy. ZZM zamierza przeznaczyć na toaletę 420 000 zł. Tymczasem najtańsza oferta opiewa na 520 000 zł. Pozostałe są znacznie droższe. To odpowiednio 591 158,32 zł i 615 472,14 zł.

Przetarg zostanie unieważniony, a potem ZZM ogłosi kolejny (już trzeci).


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*