Reklama

Kolejny duży nabór na celników. Czeka 40 etatów

Redakcja
Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach prowadzi kolejny nabór pracowników. Tym razem do obsadzenia jest 40 etatów, a chętni mogą składać dokumenty do 9 lutego.

Wymagania są takie same jak przy poprzednich naborach. Funkcjonariuszem może zostać osoba, która:

– jest obywatelem polskim,
– korzysta z pełni praw publicznych,
– nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiada wykształcenie co najmniej średnie,
– cieszy się nieposzlakowaną opinią,
– której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku,
– nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), ani nie była ich współpracownikiem.

Wśród wymagań dodatkowych są: prawo jazdy kategorii B, dobra sprawność fizyczna oraz umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

Dokumenty można składać elektronicznie TUTAJ lub osobiście w kancelarii Izby Administracji Skarbowej, przy ul. Damrota 25 w Katowicach.

Ile można zarobić pracując jako celnik?

Podstawowa pensja wynosi 3.981,00 zł brutto (kwota uposażenia zasadniczego + dodatek za stopień służbowy). Do tego dochodzą:

– dodatek za wysługę lat w wysokości od 2% do 25% uposażenia zasadniczego
– inne dodatki przewidziane przepisami oraz po spełnieniu warunków, np. dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy,
– nagroda roczna, tzw. „trzynastka”,
– nagrody jubileuszowe

Celnicy mają możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby, z kolei po 15 latach przysługuje im dodatkowy urlop.

Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej www.slaskie.kas.gov.pl w zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach / Ogłoszenia / Nabór / Oferty pracy i służby w KAS.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*